برچسب: خسارت کرونا بر گردشگری سلامت

ترکیه با واکسیناسیون ۱۴ درصد جمعیتش، از دیپلماسی گردشگری بر پایه ایمنی واکسن خبر داده استجا ماندن ایران از دیپلماسی واکسن در گردشگری
عباسی‌کارشناس گردشگری: با آغاز فصل گردشگری تابستان، وزارت فرهنگ و گردشگری و وزارت امور خارجه ترکیه، تماس‌های فشرده و مکرری را با کشورهای گردشگرفرست آغاز کرده است
وزارت بهداشت خسارت کرونا بر گردشگری سلامت را ۳۰۰ میلیون دلار برآورد کرده استسکته گردشگری سلامت
اختلاف وزارت بهداشت و وزارت میراث فرهنگی درباره تاسیس شرکت‌های تسهیل‌گر گردشگری سلامت ادامه دارد.