برچسب: خسارت ناشی از زلزله

32 سال بعد از زلزله فیروزکوه
در ساعت 4:57 بامداد 30 دیماه 1368 زلزله ای با بزرگای 5.9 در ارجمند، در شمال فیروزکوه رخ داد که کل منطقه البرز مرکزی و شرقی را کما بیش به لرزه درآورد. نگارنده در هنگام این زمین‌لرزه در پایان نیمسال هفتم دوره کارشناسی زمین‌شناسی در دوره امتحانات پایان ترم مشغول مطالعه درس‌ها بود و به […]
مطالعات مدیریت ریسک و مدیریت بحران نشان داده است که برنامه‌های بازسازی بسیار چالش برانگیزند. بازسازی بعد از زلزله 5 دیماه 1382 بم نشان داده است که جنبه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی بازسازی بم با هم متناسب نبوده است. شهر کنونی بم، محل ساختمان‌های جدیدی است که به منظر غنی و تاریخی […]
یادداشت
آنچه بعد از یک زلزله بزرگ در تهران ممکن است، رخ بدهد برای ما خیلی شناخته شده نیست. چون تاکنون موردی اتفاق نیفتاده و تجربه‌ای از آن در دسترس نیست. اما محاسبه‌ها و مطالعاتی، انجام و براساس آن تحلیل‌هایی ارائه شده است که نشان می‌دهد در صورت وقوع زمین لرزه بزرگ در تهران، بیشترین حوادث […]
یادداشت
سی‌سخت 8000 هزار نفر و شهرستان دنا 45 هزار نفر است. پهنه زلزله زده بخشی از شهرستان سمیرم و شهرستان بویراحمد را نیز شامل می‌شودزلزله در راستای گسل سی‌سخت (بخشی از سامانه گسله کازرون) در ژرفای حدود 10 کیلومتر و در محدوده شهر سی‌سخت (مرکز شهرستان دنا) موجب خسارات زیاد به خانه‌های مردم سی‌سخت، 65 […]