برچسب: خراسان جنوبی

اهالی روستایی در نهبندان از خشکیدن قنات‌ها و تشنگی باغ‌هایشان می‌گویند«کلاته‌علی» باید زمین‌های کشاورزی را فراموش کند
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
پیام جامعه
۲۱۱۹
خراسان جنوبیکلاته علی
رییس جمهور در دیدار با مردم طبس:از دریای عمان به خراسان جنوبی آب می‌آوریم
فدراسیون صلیب سرخ جهانی برای مقابله با پیامدهای خشکسالی به ایران کمک مالی کرد850 هزار دلار نذر آب
پیام خبر
۲۰۹۱
آببی آبی