برچسب: خانم زهرایی

وزارت کشاورزی با کشاورزان خوزستان هماهنگ نیست
آیسان زرفامآیسان زرفام گفت‌وگوی«پیام ما» با بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی
چند روزی است که مردم در خوزستان نسبت به کم آبی معترض‌اند. امسال سال خشکسالی است بنابراین کم‌آبی در خوزستان و نقاط دیگر کشور اتفاق غیرقابل پیش‌بینی نبود اما اقدام کارسازی هم صورت نگرفت تا از تبعات خشکسالی بکاهد. کشاورزان خوزستانی با وجود ممنوعیت در مساحت گسترده‌ای برنج کاری کردند و با وجود مصرف بسیار […]