برچسب: حوادث

مهدی زارعمهدی زارع
اول
۱۹۰۶
حوادثزلزله
یادداشت امین شول ‌سیرجانیامین شول ‌سیرجانیبارش باران و آبگرفتگی و سیلاب باز هم نشان داد که مدیریت شهری ایران به رغم همه حوادث قبلی هنوز هم از آمادگی لازم برای مدیریت بحران برخوردار نیست...
اول
۱۸۹۵
آبگرفتگیحوادث