برچسب: حقوق کودک

طاهره پژوهشطاهره پژوهش
گزارش «پیام ما» از نشست «هم‌اندیشی چگونگی تدوین ضوابط عام شهر دوستدار کودک»شهر دوستدار کودک و تجربه قانون‌نویسی مشارکتی
گفت‌وگوی «پیام‌ما» با دو حقوقدان درباره ابهامات سند ملی کودکبررسی احتمال خروج ایران از پیمان‌نامه حقوق کودک
سوگل دانائیسوگل دانائی
آمارها می‌گوید ۹ درصد از قربانیان قاچاق در افغانستان زیر ۹ سال هستند بررسی و دیده‌بانی وضعیت کودکان در معرض خطر و همچنین کودکانی که قربانی فروش و قاچاق شده‌اند نیاز به یک نهاد را مشخص می‌کندریشه‌های قاچاق کودکان خشک نشد
میترا امام
نمایشگاه عکس «پرنسس‌های کوره» متوقف شدفقر و فانتزی
دومین نمایشگاه عکس علی صوفی با عنوان «پرنسس‌های کوره» که قرار بود ۸ اسفند در گالری کاما افتتاح شود، دیروز با پیگیری فعالان حقوق کودک لغو شد.
یادداشت امین شول ‌سیرجانیامین شول ‌سیرجانیقرار بود نمایشگاه عکسی برگزار شود و عکس‌های تعدادی از «کودکان در شرایط دشوار» را به نمایش بگذارند. نام نمایشگاه را هم گذاشته بودند «پرنسس‌های کوره». پرنسس‌های کوره دختران حاشیه شهراند که بنا به تصور عکاس، «مثل بقیه دختران آرزوی پرنسس شدن دارند».