برچسب: حراج اشیای تاریخی

طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» واکنش‌برانگیز شدمجلس به دنبال حراج اشیای تاریخی
مهتاب جودکیمهتاب جودکی