برچسب: حذف سد

بوم و بر
2126
مدیرعامل شرکت آبفا در جلسه علنی شورای شهر تهران وضعیت کمی آب در تهران را نگران‌کننده توصیف کردسدهای خالی تهران
سدهای خالی تهران
اقلیم
2089
بازخوانی تبعات سدسازی روی رودخانه پلوارسیوند، آب را بر بختگان و طشک سد کرد
رئیس کمیته محیط زیست یونسکو: جانمایی اشتباه و قرار گرفتن سد سیوند در نقطه آبرفت درشت‌دانه سبب شد آبگیری این سد با مشکل مواجه شود و هیچ آبی نتواند در این سد ذخیره شود
پیام خبر
2087
معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو:جنگ آب و مافیای سدسازی را قبول ندارم
جنگ آب و مافیای سدسازی را قبول ندارم
اقلیم
2048
مقاله علمی تازه منتشر شده نشان دادسدها مناسب الگوی جدید بارش نیستند
سدها مناسب الگوی جدید بارش نیستند