برچسب: حادثه

گزارش «پیام ما» درباره وضعیت خبرنگاران محیط زیست، ۱۲ روز پس از واژگونی اتوبوسآخرین احوال خبرنگاران مصدوم و روایت چند تناقض
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
پیام جامعه
حادثهحداثه اتوبوس
انتقاد فرمانده ناجا از فرسودگی ناوگان اتوبوسرانیجان مسافران اتوبوس‌های فرسوده در خطر است
مهدی زارعمهدی زارع
مهدی زارعمهدی زارع
فاجعه شکست یخچال طبیعی در هند کوچکترین اثر گرمایش زمین است. بر اثر ذوب شدن و فرو ریختن یک یخچال طبیعی بزرگ در شمال هند و در نزدیکی مرز با تبت چین دست‌کم ۳۶ تن کشته شده و بیش از ۱۵۰ تن ناپدید شده‌اند.