برچسب: جوانان

نتایج بزرگترین تحقیق علمی در مورد ارتباط میان بحران آب و هوایی و اضطراب منتشر شداضطراب 60 درصد جوانان از بحران آب‌وهوایی
سه چهارم جوانان بین ۱۶ تا ۲۵ سال به دلیل بحران‌های آب‌وهوایی از آینده می‌ترسند
آیسان زرفامآیسان زرفام
شیرین احمدنیا، جامعه‌شناس در نشست ایران ۱۴۰۰نابرابری‌های زنان برای اغلب مردان مساله نیست
نابرابری‌ها زمینه بروز خشونت علیه زنان را ایجاد می‌کند
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بر
۲۰۲۸
جوانانزنان