برچسب: جنگل حرا

تعدادی از فعالان محیط زیست بوشهر در اعتراض به ساخت و ساز در پارک ملی نایبند تجمع کردندطرح پرمناقشه گردشگری در نایبند
فروغ فکریفروغ فکری
اقلیم
۲۰۰۴
بوشجنگل حرا