برچسب: جنگل‌های زاگرس

پس از چهار روز حریق کوه‌شره کهگیلویه‌و‌بویراحمد خاموش شد اما دود در بسیاری از کشورها هنوز در آسمان استرد پای انسان در آتش‌سوزی‌ زاگرس
اقلیم
۲۰۸۳
آتشآتش زاگرس
دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی می‌گوید قاچاق چوب در جنگل‌های شمال کاهش یافته اما از زاگرس آماری وجود نداردوضعیت نامعلوم قاچاق چوب در زاگرس
آیسان زرفامآیسان زرفام
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در نخستین جلسه ستاد ملی راهبری حمایت از جنگل‌های زاگرس تدوین سند جامع حفاظت و احیا از جنگل‌های زاگرس را یک ضرورت خواند و گفت: «حفاظت از جنگل‌های زاگرس باید دغدغه و وظیفه همه دستگاه‌های حاکمیتی و مردم باشد.»