برچسب: جسد تاریخی معدن لاپلنگ

واکاوی سرنوشت جسدهای تاریخی معدن «لاپلنگ»
باستان‌شناسان با بررسی دو جسد یافته‌شده در معدن اردستان، به شواهدی از تاریخ معدن‌کاوی در چاهریسه دست یافته‌اند
|پیام ما| جسدها را کارگران معدن «لاپلنگ» پیدا کردند. جمعه دو هفته پیش بود. به میراث فرهنگی خبر دادند که در کوه‌های جنوبی اردستان دو جسد پیدا شده. چند ساعت بعد اجساد به اردستان منتقل شد و در گزارش اولیه یگان حفاظت نوشته شد که «این دو جسد در عمق حدود 35 متری معدن «لاپلنگ» […]