برچسب: ثبت جهانی

پیام جامعه
2354
«پیام ما» از آخرین وضعیت ثبت جهانی ماسوله گزارش می‌دهدشهریورِ سرنوشت‌ساز«ماسوله»
شهریورِ سرنوشت‌ساز«ماسوله»
پیام میراث
2276
در جلسه شورای فنی وزارت میراث فرهنگی، فقط یک نفر با عبور خط انتقال آب از عرصه تاریخی ارگان مخالفت کردتهدید شهرکاوش نشده
تهدید شهرکاوش نشده
پیام میراث
2070
کارشناسان و مدیران فرهنگی موضوع ثبت هورامان در یونسکو را بررسی کردندثبت‌های جهانی؛ محور صلح ملت‌ها
ثبت‌های جهانی؛ محور صلح ملت‌ها
پیام میراث
2069
منظر فرهنگی هورامان در کردستان و کرمانشاه در یونسکو ثبت شدلبخند «هورامان» به جهان
لبخند «هورامان» به جهان