برچسب: توسعه پایدار

مراسم روز جهانی نجوم در ایران برگزار شدتماشای آسمان با عینک توسعه پایدار
محرم نورزیمحرم نورزی
جامعه محیط‌زیست در اندوه درگذشت کاترین رضوی به سوگ نشستناامیدی در برابرش سپر انداخته بود
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
خدیجه کاترین رضوی، فعال محیط زیست و از بنیانگذاران موسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا) درگذشتکوچ «کاترین»
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
رئیس سازمان هواشناسی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس مطرح کردتوسعه پایدار بر پایه توان اقلیمی جدید
پیام میراث
اقلیماقلیم جدید
نخستین همایش توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی امروز آغاز میشودهم‌اندیشی پژوهشگران درباره نسبت توسعه پایدار و معدنکاری
دوره جدید انتشار روزنامه «پیام ما» یک ساله شدصدای توسعه پایدار
امین شول ‌سیرجانیامین شول ‌سیرجانی
طرح نجات محیط زیست باعث نابودی محیط زیست می‌شود؟چالش‌های پروژه شهر سبز نزدیک رودخانه گنگ هند
حسین نیازبخشحسین نیازبخش
میانگین میزان فرونشست زمین در ایران سالانه به بیش از ۲۵ سانتی‌متر می‌رسدفریاد ناشنیده زمین
پیام جامعه
توسعه پایدارزمین
نگاهی به سیاست‌گذاری‌های کمیته بین‌المللی المپیک و توجه ویژه به توسعه پایدار و محیط زیستپیوند ورزش و توسعه پایدار در المپیک
علیرضا فاضلی جا