برچسب: توسعه مسکن

بافت فرسوده قربانی سیاست‌های دولت در بخش مسکن
۱۵ درصد مساحت سکونتگاه‌های کشور فرسوده است
|پیام‌ما| براساس آمار وزارت راه و شهرسازی 15 درصد از مساحت شهرها و روستاهای کشور به بافت فرسوده اختصاص دارد. منظور از بافت فرسوده در تعریف وزارت کشور و وزارت راه‌وشهرسازی؛ جدا از آنچه به عنوان سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی می‌شناسیم بافت‌های رسمی، عموما در مرکز شهر، با عناصری ریزدانه و متراکم هستند که علاوه […]
طرح‌های توسعه مسکن متناسب با منابع آب اجرا شوند
وزیر نیرو چالش تامین آب طرح‌های مسکن را رد نکرد:
وزیر نیرو دیروز در نشستی خبری به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفت. علی اکبر محرابیان که از زمان انتصابش ارتباط کمرنگی با رسانه‌ها داشته است دیروز کوشید تا به پرسش های پرشمار خبرنگاران پاسخ گوید. از آنجا که روابط عمومی وزارت نیرو خبرنگار روزنامه «پیام ما» را به این نشست خبری دعوت نکرد، گزارش این […]