برچسب: توزیع یارانه

رئیسی به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه‌ها تاکید کرد