برچسب: تور گردشگری طالبان

پیام خبر
2138
موضع وزیر امور خارجه ایران در قبال افغانستان در کنفرانس خبری بعد از «نشست تهران»باید طالبان را بپذیریم
پیام خبر
2110
سخنگوی وزارت امور خارجه:افغانستان باید برای همسایگان امن باشد
افغانستان باید برای همسایگان امن باشد
چارسوق
2109
به گزارش برخی رسانه‌ها یک دفتر مسافرتی روسیه اعلام کرده تورهای ویژه برای بازدید از مناطق تحت تصرف طالبان برگزار می‌کندگردشگری سیاه در افغانستان
گردشگری سیاه در افغانستان