برچسب: توربین

پافشاری برای ماندن نیروگاه  فرسوده
آیسان زرفامآیسان زرفام وزارت نیرو خواهان ادامه کار نیروگاه بعثت است
در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست و کمیته ارزیابی محیط زیستی معتقدند در هر شرایطی نیروگاه بعثت باید به خارج از تهران منتقل شود مسئولان وزارت نیرو بدون توجه […]