برچسب: تنظیم گری دولت

در نشست «اقتصاد انرژی؛ تنظیم‌گری و چالش‌های آن» در اندیشکده تدبیر انرژی مطرح شد:دولت از تنظیم‌گری دست بکشد
استاد دانشگاه شریف: مفهوم تنظیم‌گری با سیاست‌گذاری و قانونگذاری متفاوت است