برچسب: تنش آبی

علی حاجی مرادیعلی حاجی مرادی
اول
۲۱۱۸
آبتنش آب
کارشناسان یکی از عوامل دخیل در مسئله آب استان‌های شمالی را بارگذاری بی‌رویه در مناطق روستایی می‌دانندویلاسازی مخل آب‌رسانی به روستاها
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی: تامین آب شرب سالم در مناطق شمالی کشور وابسته به کنترل آلاینده‌ها و جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی است
چارسوق
۲۱۰۶
آب رسانیتنش آب
ابراز نگرانی شرکت آب منطقه‌ای تهران از وضعیت سدها در سال آبی آینده:تهران آب ندارد
چارسوق
۲۰۹۳
آببحران آبی
علی حاجی مرادیعلی حاجی مرادی
اول
۲۰۹۲
آبآب ژرف
وزیر نیرو از اختصاص بودجه ۳۲۰۰ میلیارد تومانی به استان‌ها خبر دادتقسیم بودجه برای مقابله با تنش آبی
رضا اردکانیان: قطعی آب در تابستان سال جاری بیشتر به وجود منابع بازمی‌گردد. اگر می‌خواهیم قطعی آب نداشته باشیم، باید آب به‌اندازه کافی در اختیار داشته باشیم
چارسوق
۲۰۲۱
آبتنش آبی