برچسب: تنش آب

علی حاجی مرادیعلی حاجی مرادی
اول
۲۱۱۸
آبتنش آب
کارشناسان یکی از عوامل دخیل در مسئله آب استان‌های شمالی را بارگذاری بی‌رویه در مناطق روستایی می‌دانندویلاسازی مخل آب‌رسانی به روستاها
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی: تامین آب شرب سالم در مناطق شمالی کشور وابسته به کنترل آلاینده‌ها و جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی است
چارسوق
۲۱۰۶
آب رسانیتنش آب
علی حاجی مرادیعلی حاجی مرادی
اول
۲۰۹۲
آبآب ژرف
چارسوق
۲۰۶۶
استمهالبی آبی
مهدی زارعمهدی زارع
چارسوق
۲۰۲۵
آبتنش آب