برچسب: تله کابین

لغو قرارداد طرح ۲۰ساله در حریم اثر ملی کرمانشاهمیراثی‌ها، تله‌کابین را از تاق‌بستان خط زدند
به بهانه لغو مجوز تله‌کابین کرمانشاهمن اگر برخیزم!
فاطمه علی‌اصغرفاطمه علی‌اصغر