برچسب: تغییر نظام هیدرولوژیکی

سدسازی و انتقال آب به نظام رودخانه‌ها آسیب زد
بررسی دلایل بروز سیل سال‌های ۹۷ و ۹۸ در گزارش ملی سیلاب
گزارش ملی سیلاب که خلاصه آن به تازگی در اختیار عموم قرار گرفته است نشان می‌دهد که مخاطرات محیط زیستی تا چه حد در بروز سیلاب و افزایش خسارات ناشی از سیل موثر است برای مثال احداث پروژه‌های توسعه مانند پتروشیمی در حوضه آبریز تالاب‌ها موجب بروز سیل می‌شود.پس از سیلاب‌های بزرگ زمستان سال 1397 […]