برچسب: تغییرات اقلیم

کمیسیون اتحادیه اروپا در پی رسیدن به اهداف کربن خنثی تصویب کردانرژی هسته‌ای پیش‌نیاز انرژی‌های سبز
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان
دو پژوهشگر حوزه ژئوپولیتیک در مقاله‌ای درباره تبعات بحران اقلیمی در خاورمیانه و شمال آفریقا هشدار دادندتشدید ناامنی پیامد مهاجر ت‌های اقلیمی
آسیب خاورمیانه از تغییرات اقلیمی فراتر از دیگر مناطق با ثبات سیاسی و اقتصادی استتهدید بقای مر کز تمدن ایرانی
مسعودیان، اقلیم‌شناس: اگر اصفهان بخواهد حیات چندهزار ساله خود را ادامه دهد و از صفحه روزگار ناپدید نشود باید همه چیز خود را برای زندگی در آب‌وهوایی گرمتر بازسازی کند
بررسی گزارش سال ۲۰۲۱ تغییرات اقلیمی در دانشگاه علوم پزشکی ایرانتغییرات اقلیمی بیشترین اثر را بر ساحل‌نشینان می‌گذارد
فروغ فکریفروغ فکری
بر اساس نتایج پژوهشی در مورد تغییرات آب‌و‌هواییشهرهایی از خاورمیانه غیرقابل سکونت می‌شود
بررسی جزئیات گزارش اخیر اقلیمی سازمان ملل نشان می‌دهدمرگ تدریجی خشکی‌های کنار دریا
حذف کربن می‌تواند مسیر افزایش دما را در طولانی‌مدت تغییر دهد اما افزایش سطح دریاها تا چندین قرن دیگر ادامه خواهد داشت
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان
پیام خبر
اقلیماقلیمی
آتش‌سوزی در یونان، ایتالیا و کالیفرنیا و سیل در چین و ترکیه ادامه داردجهان درگیر آتش و سیلاب
جدیدترین گزارش سازمان ملل از تغییرات آب وهوایی منتشر شدکد قرمز برای بشر
حتی برای کند‌کردن تغییرات آب‌وهوایی در جهان زمان در حال تمام شدن است