برچسب: تعطیلی پایتخت

بوم و بر
2282
شهروندان بار دیگر نسبت به آشفتگی تصمیم‌گیری درباره تعطیل شدن تهران انتقاد کردندتعطیلی پایتخت در وقت اضافه
تعطیلی پایتخت در وقت اضافه