برچسب: تعطیلی

انار، راور، زرند، کرمان، و فهرج در وضعیت اضطرارآلودگی و غبار کرمان را تعطیل کرد
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده