برچسب: تخریب محیط زیست

جنگل‌خواری در گلستان، پس از چند دهه جنجالی شد
چارسوق
2110
نگاهی به ارتباط مبانی فقر، توزیع درآمد و تخریب محیط زیست در گزارش پژوهشی معاونت رفاه وزارت تعاوناثر فقر بر بحران‌های محیط زیستی
اثر فقر بر بحران‌های محیط زیستی
پیام خبر
2051
۱۳ سال پس از ثبت ملی کوه دماوند، نگرانی‌ها از تخریب این کوه اساطیری همچنان ادامه دارددیو سپید؛ در بند تخریب‌ها
دیو سپید؛ در بند تخریب‌ها
اقلیم
2024
فریدون مجلسی در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره محتوای سیاسی کتاب محیط زیستی «فروپاشی» می‌گویدمحیط زیست در درگیری‌های سیاسی گم شده است
مسائل محیط زیست در اثر بی‌توجهی جدی و در آستانه فروپاشی است. ما آنقدر درگیر مسائل و درگیری‌های سیاسی و سیاست‌زدگی و منازعات بین‌المللی بوده‌ایم که وظیفه اصلی حفاظت و بهسازی محیط زیست و بهره‌برداری پایدار برای «زندگی شادمانه مردم» را از یاد برده‌ایم