برچسب: تخریب زیستگاه جانداران

احتیاط درباره لایروبی خلیج گرگان  یادداشتی از مسعود باقرزاده کریمی مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست لایروبی خلیج گرگان موضوعی ‌است که در چند سال اخیر مطرح […]