برچسب: تالاب گاوخونی

پس از دو دهه خشکی، تالاب گاوخونی به بیابانی ۴۷ هزار هکتاری در اصفهان تبدیل شده استکابوس «گاوخونی»
4 2
کمبود آب و تخصیص نیافتن حقابه محیط زیستی مهم‌ترین تهدید تالاب‌هاست اما تنها مشکل این زیستگاه‌ها نیستکنکاش در وضع شکننده تالاب‌ها
3 3
علی ارواحی
پیام جامعه
تالابتالاب انزلی
یادداشت علی حاجی مرادیعلی حاجی مرادیاهمیت تالاب گاوخونی در طول سالیان گذشته بر هیچکس پوشیده نیست. این تالاب جزو نخستین رامسرسایت‌هایی بوده که به تصویب رسیده و همواره در گذر سالیان گذشته اهمیتش برای منطقه جنوب شرق اصفهان و از نظر اکولوژیکی بر همگان محرز است.
نامه‌نگاری‌های بی‌فرجام میان مجلس و دولت ادامه داردبه تماشای مرگ گاوخونی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: ۹۶ درصد تالاب گاوخونی خشک شده است مهدی فصیحی هرندی، پژوهشگر حکمرانی آب: ۵۰ سال است که دولت‌ها بیش از ظرفیت این حوضه آب فروخته‌اند
آیسان زرفامآیسان زرفام