برچسب: تالاب هورالعظیم

کمبود آب و تخصیص نیافتن حقابه محیط زیستی مهم‌ترین تهدید تالاب‌هاست اما تنها مشکل این زیستگاه‌ها نیستکنکاش در وضع شکننده تالاب‌ها
علی ارواحی
پیام جامعه
تالابتالاب انزلی
در نشست فراکسیون محیط زیست درباره روند سدسازی همسایگان مطرح شدامید به مذاکر ات آبی ایران و تر کیه
مدیر‌کل دفتر رودخانه‌های مرزی وزارت نیرو: مجموعا ۱۳۰ طرح سد در ارمنستان و ۱۲ طرح سد در ترکیه مطرح است
آتش گرفتن بخشی از تالاب هورالعظیم در عراق، نگرانی از سرایت آن به ایران را افزایش داده استآتش و دود درکمین «هور»
چهره‌های دانشگاهی حوزه آب در میزگرد آنلاین دانشگاه شهید چمران، درباره بروز بحرانی شدیدتر در پایان تابستان هشدار دادند:پاییزی بحرانی‌تر در ر اه است
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
چارسوق
آببی آبی
سروش طالبیسروش طالبی
محیط زیست می‌گوید تالاب بزرگ مرزی وضع خوبی دارد، فعالان محیط زیست می‌گویند نهماهی و گاومیش ها در هور می میرند
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
در سال ۹۸ و ۹۹ هیچ روز پرخطری در شاخص کیفی هوای اهواز ثبت نشده استهور لب تر کرد، گرد و غبار کم شد