برچسب: تالاب بختگان

کمبود آب و تخصیص نیافتن حقابه محیط زیستی مهم‌ترین تهدید تالاب‌هاست اما تنها مشکل این زیستگاه‌ها نیستکنکاش در وضع شکننده تالاب‌ها
3 3
علی ارواحی
پیام جامعه
تالابتالاب انزلی
با کاهش حجم تالاب بختگان به زیر ۱۰ درصد، روستاییان حاشیه تالاب را به محل دفن پسماند تبدیل کردنددفن پسماند در شوره‌زار بختگان
3 3
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
پیام جامعه
انتقال آببختگان
مسئولان محیط زیست، جوامع محلی و فعالان تشکل‌های مردم‌نهاد دست به کار شدند تا آب حیات و تداوم زندگی روی پر و بال فلامینگوها بریزند.