برچسب: تئاتر شهر

مناقشه دنباله‌دار هنرمندان و فعالان مدنی بر سر تئاتر شهرقلب فرهنگی پایتخت حریم می‌خواهد نه حصار
یادداشت حجت نظریحجت نظریموضوع حصارکشی دور مجموعه تئاتر شهر از فضاهای پیرامونی آن در حالی مطرح شده که موضوع با کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران مطرح نشده است و کمیسیون از آن مطلع نیست.
انتقاد شهرسازان و فعالان هنرهای نمایشی از طرح حصارکشی دور تئاتر شهرتئاتر شهر حصر می‌شود
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بَر
۱۹۵۲
تئاتر شهرهنرهای نمایشی