برچسب: بی آبی

فلات مرکزی ایران گنجایش کمی و کیفی چه نوع الگوی جمعیتی را دارد؟هیدرولوژی اجتماعی و چالش‌های آبی ایران
اکبر پورداجاکبر پورداج
پیام جامعه
آببی آبی
ترازهای مطمئن آب زیرزمینی در آبخوان‌هایی که به شدت بهره‌برداری شده‌اند، در حال کاهش استزنگ هشدار از اعماق زمین
حمید پشتوان
«پیام ما» یک روز خبرهای مرتبط با آب و کشاورزی یک خبرگزاری را بررسی کردیک گام مانده تا ایران فقیر
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
چارسوق
آبآب نیست
امیرحسین عباسی
چارسوق
آببرنج
سخنگوی قوه قضائیه سرانجام آمار بازداشت شدگان اعتراضات به کم‌آبی در اصفهان را اعلام کردبازداشت 130 نفر در اعتراضات اصفهان
«پیام ما» از آنچه بر اصفهان و کشاورزانش از غروب سه‌شنبه تا غروب جمعه گذشت، گزارش می‌دهدپایان ناآر ام تجمع کشاورز ان
سید میلاد علویسید میلاد علوی
پیام خبر
اصفهانبی آبی
سینا قنبرپورسینا قنبرپور
وزیر نیرو در سفر به اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری:مسئله آب نتیجه بلندپروازی‌ها است
چارسوق
آباصفهان
سخنان وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر توان ایران برای تبدیل شدن به قطب کشاورزی منطقه شدنی است؟قطبِ بی‌آب
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: اگر از مسئله کم‌آبی غفلت کنیم، ما را در آینده نابود خواهد کرد و در حوزه کشاورزی اصلا محصولی نخواهیم داشت که بخواهیم آن را صادر کنیم تا بتوانیم هاب کشاورزی منطقه باشیم
چارسوق
آببی آبی
شیرین نائف پژوهشگر دپارتمان مطالعات فرهنگی دانشگاه زوریخ مطرح کرد:حل مساله کم‌آبی نیازمند سازگاری سنت و مدرنیته
حکمرانی آب در ایران از دوران باستان تا مشروطه دارای ثباتی بوده که در دوران مدرن دچار چالش‌ها و تغییراتی شده است
چارسوق
آببی آبی
مروری بر پیامدهای استفاده از آب ژرفتجربه تلخ عربستان پیش روی ایران
علی حاجی مرادیعلی حاجی مرادی
چارسوق
آببی آبی
گزارش سالیانه GWP (مشارکت جهانی آب) نشان می‌دهدنقش اندک زنان در مدیریت منابع آب
اقلیم
آببحران آب