برچسب: بیابان زایی

معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها:معادن شن و ماسه بیابان‌زایی را تشدید کرده‌اند
۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض تخریب سرزمین استبیابان‌زایی؛ چالش بزرگ قرن حاضر
Untitled 23
رئیس اداره بیابان‌زدایی اصفهان از وجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار کانون بحران گرد‌و‌خاک در استان خبر می‌دهدشیب تند بیابان‌زایی