برچسب: بوستان شوش

یک فعال اجتماعی: مددجویان دیگر به مراکز کاهش آسیب پارک شوش نمی‌آیند زیرا می‌ترسند که کسی آن‌ها را اجبارا برای ترک یا کمپ ماده ۱۶ بفرستد