برچسب: بوتولیسم

یادداشت مسعود شکیبامسعود شکیبااصطلاح بوتولیسم دیگر بین مدیران باب شده. با هر همه‌گیری اولین گزینه‌ای که از زبان مسئولان شنیده می‌شود، بوتولیسم است. سال گذشته هم مرگ ۴۳ هزار پرنده را به بوتولیسم ربط دادند و گفتند تالاب سمی شده.
پیام میراث
۱۹۵۸
بوتولیسمدامپزشکان
یادداشت میرحسین حسینیمیرحسین حسینیهمه چیز در هاله‌ای از ابهام است. هیچ دامپزشک مستقلی اجازه ورود به تالاب میانکاله برای بررسی ابعاد ماجرا را ندارد و این‌ها تردید در باره صحبت بوتولیسم را بیشتر کرده است. بیشتر پرندگان درگیر، مرده کشف شدند.
پیام میراث
۱۹۵۸
بوتولیسمحیات وحش
دامپزشکان در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره دلایل تلفات پرندگان مهاجر در میانکاله می‌گویندابهاماتی درباره «بوتولیسم»
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
پیام میراث
۱۹۵۸
بوتولیسممحیط زیست
سازمان دامپزشکی با تایید بوتولیسم می‌گوید فاجعه تلفات گسترده پارسال در حال تکرار استمرگ پرندگان در تالاب سمی
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده