برچسب: بنیاد زیرک زاده

پیام میراث
2147
فرهنگسرای بهمن، حکم تخلیه «تالار علوم و فنون خواجه نصیرالدین طوسی» را گرفتآوارگی میراث «بنیاد زیرک‌زاده»
آوارگی میراث «بنیاد زیرک‌زاده»