برچسب: بنا های تاریخی

عملیات ساختمان‌سازی در فضای دستکند روستای شمام رودبار، به کشف گودال ذخیره‌سازی غلات انجامیدشواهدی از اقتصاد آسیایی در گیلان
اقدام تازه پارلمان شهری تهران برای جلوگیری از تخریب بافت تاریخیامکان بهره‌برداری از بناهای تاریخی میسرشد