برچسب: بسازبفروش

سوگل دانائیسوگل دانائی براساس مصوبه شورای شهر تهران،‌ مطالبات حوزه شهرسازی با ۲۵ درصد تخفیف در بازده زمانی دوماهه اخذ می‌شود
شورای شهر تهران، دیروز در دوازدهمین جلسه خود، سرانجام بررسی چند لایحه را در دستور کار قرار داد. شورای یکدست اصولگرای پایتخت که در یازده جلسه قبلی، تنها به استماع گزارش عملکرد معاونت‌ها و سازمان‌ها و شهرداری‌های مناطق و گاهی هم تذکرات اعضا بسنده کرده بود، سه‌شنبه 23 شهریور ماه، سه دستورجلسه در دستور کار […]