برچسب: بریتانیا

مشاوران رسمی اقلیمی دولت بریتانیا هشدار داده‌اند که دولت این کشور در محافظت از مردم در مقابل خطرات روزافزون بحران آب‌وهوایی، اعم از امواج گرمایی تا قطعی برق، در حال شکست خوردن است.
مجتبی پارسامجتبی پارسا
پیام جامعه
۲۰۳۶
افزایش گرمابریتانیا
در نشست مجازی رهبران جهان اتفاق افتادتعهدآمریکا به کاهش 50 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای