برچسب: برنج کاری

ردپای طرح‌های انتقال آب در خشکی رودخانه چالوسآب چالوس را برای کشت برنج بردند
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
پیام جامعه
۲۰۷۴
برنجبرنج کاری
با وجود ممنوعیت، بیش از ۴۰هزار هکتار از خوزستان زیر کشت شلتوک استبرنج‌کاری در زمین تشنه خوزستان
آیسان زرفامآیسان زرفام
چارسوق
۲۰۵۰
برنج کاریخشکسالی