برچسب: برق

سخنگوی صنعت برق:وضعیت شبکه برق پایدار است
چارسوق
برق
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
معاون وزیر نیرو سناریوهای مدیریت مصرف در سال آینده را تشریح کردخاموشی در تابستان 1401 قطعی است
چارسوق
برقخاموشی
طرحی که ایالت ناگالند هند را روشن کردهیدروژر، دستگاهی که از آب، برق گرفت
حسین نیازبخشحسین نیازبخش
بوم و بر
آببرق
نتایج دو پژوهش درباره اقتصاد انرژی‌ نشان داد:انرژی‌های پاک تورم را کاهش می‌دهند
وزیر نیرو در حالی امید دارد خاموشی‌ها به صفر برساند که هنوز فاصله معناداری بین تولید و مصرف برق وجود داردتداوم مشکل برق در میان اظهارات ضد و نقیض
بررسی‌های اخیر از نقش صنعت ماینینگ در بحران کمبود برق می‌گوید:ماینرها توازن تولید و مصرف را به هم می‌زنند
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
پس از عبور از زمستانی سخت، باز هم زمزمه‌های بروز خاموشی‌های زمستانه در سال جاری مطرح استتداوم خاموشی‌ها از زمستان تا زمستان
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحقیقی درباره عملکرد وزارت نیرو در بخش برق عنوان کرد:ساختار اقتصاد برق باید اصلاح شود
رضا پدیدار
سخنگوی دولت با اشاره به افزایش مصرف برق:فشار شدیدی روی شبکه برق وجود دارد
پیام خبر
برقخاموشی
مصرف برق کشور به بیشترین میزان در ۱۰ سال اخیر رسیدمصر ف برق در اوج