برچسب: بحران برق

چارسوق
2267
طرح نیروگاه مجازی برای عبور از پیک مصرف اجرا می‌شود
چارسوق
2098
نتایج دو پژوهش درباره اقتصاد انرژی‌ نشان داد:انرژی‌های پاک تورم را کاهش می‌دهند
انرژی‌های پاک تورم را کاهش می‌دهند
چارسوق
2096
وزیر نیرو در حالی امید دارد خاموشی‌ها به صفر برساند که هنوز فاصله معناداری بین تولید و مصرف برق وجود داردتداوم مشکل برق در میان اظهارات ضد و نقیض
تداوم مشکل برق در میان اظهارات ضد و نقیض