برچسب: بحران آب و هوایی

پیام خبر
اضطراب 60 درصد جوانان از بحران آب‌وهوایی
نتایج بزرگترین تحقیق علمی در مورد ارتباط میان بحران آب و هوایی و اضطراب منتشر شداضطراب 60 درصد جوانان از بحران آب‌وهوایی
سه چهارم جوانان بین ۱۶ تا ۲۵ سال به دلیل بحران‌های آب‌وهوایی از آینده می‌ترسند
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی: آلودگی هوای اراک علت اقلیمی دارد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی: آلودگی هوای اراک علت اقلیمی دارد
اقلیم
2069
بر اساس گزارش موسسه نوآوری بهداشت جهانی کالج امپریال لندن، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تغییرات آب‌وهوایی سلامت روان را تهدید می‌کنداضطراب آب‌وهوایی، بحران انسان معاصر
اضطراب آب‌وهوایی، بحران انسان معاصر
پیام خبر
2031
پیام نشست «کورن‌وال» برای رهبران گروه ۷ روشن استرویارویی با لحظه پیروزی یا شکست در بحران آب‌وهوایی
رویارویی با لحظه پیروزی یا شکست  در بحران آب‌وهوایی
پیام خبر
2028
گزارش «آکسفام» و «شرکت سوئیس ره» نشان می‌دهدبحران آب‌وهوایی پرهزینه‌تر از کرونا
بحران آب‌وهوایی دو برابر کرونا به اقتصاد کشورهای گروه ۷ آسیب می‌زند
پیام خبر
2022
دادگاهی هلندی به شرکت نفتی شل دستور داده تا در ۱۰ سال آینده انتشار گازهای خود را تا ۴۵ درصد کاهش دهد
پیام خبر
1989
آمریکا و چین اعلام کردند با جدیت و فوریت با گرم شدن کره زمین برخورد می‌کنندتوافق آب‌وهوایی در میانه تنش
توافق آب‌وهوایی در میانه تنش