برچسب: بحران آبی

چارسوق
2274
«پیام ما» یک روز خبرهای مرتبط با آب و کشاورزی یک خبرگزاری را بررسی کردیک گام مانده تا ایران فقیر
یک گام مانده تا ایران فقیر
چارسوق
2093
ابراز نگرانی شرکت آب منطقه‌ای تهران از وضعیت سدها در سال آبی آینده:تهران آب ندارد
تهران آب ندارد
بوم و بر
2087
مردم مهم‌ترین ایالت غرب آمریکا چگونه با کم‌آبی مواجه می‌شوند؟مواجهه آمریکایی‌ها با خشکسالی
مواجهه آمریکایی‌ها با خشکسالی
اقلیم
2086
ایران و خاورمیانه ‌باید منتظر پاییزی کم‌بارش باشندخزان امسال، یک درجه گرم‌تر از نرمال
خزان امسال، یک درجه گرم‌تر از نرمال
پیام خبر
2065
«پیام ما» از وضعیت اینترنت در استان خوزستان گزارش می‌دهدگلایه خوزستانی‌ها از قطعی اینترنت همراه
گلایه خوزستانی‌ها از قطعی اینترنت همراه