برچسب: باغ ها

بعد از فوتبال‌بازی در کاخ خسرو، مسئولان به جای حفاظت اثر، منتشر کننده ویدئو را شناسایی کردندقصر بی‌حصار شیرین
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
پیام میراث
۱۹۶۷
باغ هابی حصار
یادداشت طاهره جورکشطاهره جورکشوقتی پا به محله درکه می‌گذاری در کنار کوه، رودخانه و آب و هوای دل‌چسبش، درختان بسیار تنومند و قدیمی‌اش توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کند.
بوم و بَر
۱۹۶۵
باغ هادرختکاری