برچسب: باغ ها

قصر بی‌حصار شیرین
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده بعد از فوتبال‌بازی در کاخ خسرو، مسئولان به جای حفاظت اثر، منتشر کننده ویدئو را شناسایی کردند
زمینی که کودکان در آن می‌دویدند و بی‌محابا بر پایه ستون‌هایش می‌پریدند، یک زمین معمولی نبود. قصر ساسانی شیرین بود. بعد از انتشار فیلم تمرین کاراته‌باز‌ها در این محوطه ساسانی، مسئولان میراث فرهنگی کرمانشاه به همه اطمینان دادند که حفاظت از قصر به بهترین شکل در حال انجام است اما خیلی زود -هشتم اسفند- تصاویر […]
یادداشت
وقتی پا به محله درکه می‌گذاری در کنار کوه، رودخانه و آب و هوای دل‌چسبش، درختان بسیار تنومند و قدیمی‌اش توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کند. سبز قامتانی که قدمتی چند صد ساله دارند و رنگ و روح خاصی را به طبیعت درکه بخشیده‌اند. زندگی مردمان درکه به نوعی به وجود این درختان […]