برچسب: باستان شناسی

هجدهمین گردهمایی سالانه باستان‌شناسان به صورت مجازی آغاز شدباستان‌شناسی در شرایط اضطرار
پیام میراث
۱۹۶۶
ابزار سنگیباستان شناسی
کاوش‌ آبراهه‌های تخت‌جمشید در سال جاری منجر به کشف اسکلت‌هایی شد که رمزگشایی از آن‌ها می‌تواند گره از سوالات بسیاری در مجموعه جهانی تخت‌جمشید بردارد.
فاطمه علی‌اصغرفاطمه علی‌اصغر