برچسب: بازسازی بهتر

پیام میراث
2136
گفت‌وگو با نیما توسلی، عضو انجمن سنگلج درباره وعده‌های عملی نشده وزارتخانه‌های ارتباطات و میراث فرهنگیبنای مستوفی‌الممالک نیازمند مرمت است
وضعیت نگهداری بنا اصولی نیست. سازمان میراث فرهنگی نظارتی بر آن ندارد و وزارت ارتباطات که آن را خریداری کرده، توان فنی نگهداری‌اش را ندارد
اقلیم
2037
۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض تخریب سرزمین استبیابان‌زایی؛ چالش بزرگ قرن حاضر
بیابان‌زایی؛ چالش بزرگ قرن حاضر