برچسب: بازار مسکن

تردید کارشناسان شهری درباره کارآمدی مالیات بر خانه‌های خالیدریافت مالیات به مثابه ُمسکن موقت
علی آخرتی، کنشگر حوزه شهر: این طرح نمی‌تواند به صورت ریشه‌ای تغییری در بازار اجاره مسکن ایجاد کند
آیسان زرفامآیسان زرفام